ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-07-26
Zakres przedmiotowy
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na działce ewidencyjnej 212/2 obręb Popęszyce gmina Nowe Miasteczko.
Lp: 22
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-06-28
Zakres przedmiotowy
zapisy w decyzji dotyczące użytych komponentów są nieaktualne i wymagają dopasowania, m. in. ze względu na brak dostępności paneli o mocy poniżej 500 W do realizacji dużych projektów
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-11
Zakres przedmiotowy
sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko znak: IGKiSŚ.6220.5.2020.ACH z dnia 15.12.2021r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko"
Lp: 24
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-18
Zakres przedmiotowy
sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko znale IGKiSŚ .6220 .5. 2020 .ACH z dnia 15.12.2021r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko":
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-15
Zakres przedmiotowy
Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działki nr: 12/7, 12/4, 1/3, 2/43, 2/44, 3/2, 3/3,
Lp: 26
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-11-16
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działki nr: 12/7, 12/4, 1/3, 2/43, 2/44, 3/2,3/3.
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-19
Zakres przedmiotowy
przedsięwzięcie pod nazwą: "Budowa zepołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Popęszyce w gm nie Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działka nr ewid. 25/3 obręb 0007 Popęszyce,
Lp: 28
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-24
Zakres przedmiotowy
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działkach nr 138/2, 138/3 obręb Miłaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Nowe Miasteczko"
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-30
Zakres przedmiotowy
podjęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działki nr: 12/7,12/4, 1/3,2/43,2/44,3/2,3/3, zawieszone postanowieniem znak IGKiSŚ.6220.S.2020.ACH z dnia 13.11.2020 r.
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-19
Zakres przedmiotowy
BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 5 MW NA DZIAŁKACH NR 138/2, 138/3 OBRĘB MIŁAKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY NOWE MIASTECZKO

Nawigacja między stronami listy informacji