ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 27686

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 6093
Wiadomości ogólne 9211
Podstawa prawna - statut 7061
Herb pieczęć 3066
Położenie 3606
Informacje statystyczne 2778
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 21482
Informacje teleadresowe 5942
Kierownictwo Urzędu 8972
Regulamin Organizacyjny Urzędu 7215
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 35253
Rada Miejska 20754
Aktualności 22968
Skład Rady 69
Rada I Kadencji 3360
Rada II Kadencji 2922
Rada III Kadencji 2699
Rada IV Kadencji 2869
Rada V Kadencji 2958
Rada VI Kadencji 6738
Rada VII Kadencji 14196
Rada VIII Kadencji 4152
Rada IX Kadencji 197
Komisje Rady 9439
Komisje Wspólne 1364
Protokoły z Komisji Wspólnych 835
Rok 2014 17746
Rok 2015 33670
Rok 2016 32735
Rok 2017 21682
Rok 2018 22103
Rok 2019 24943
Rok 2020 20026
Rok 2021 3927
Rok 2023 838
Rok 2024 137
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 1211
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 835
Rok 2015 17389
Rok 2016 17688
Rok 2017 12244
Rok 2018 14380
Rok 2019 10129
Rok 2020 12927
Rok 2022 4562
Rok 2023 2996
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 13256
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1301
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 7341
Rok 2015 11697
Rok 2016 17821
Rok 2017 13090
Rok 2018 15824
Rok 2020 14900
Rok 2022 10318
Rok 2023 1166
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 15767
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 1147
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 853
Rok 2015 23900
Rok 2016 22456
Rok 2017 20266
Rok 2018 4157
Rok 2019 13914
Rok 2020 16773
Rok 2021 2832
Rok 2022 10077
Rok 2023 5157
Rok 2024 165
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 17234
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1145
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 8699
Rok 2015 17023
Rok 2016 19345
Rok 2017 23183
Rok 2018 15718
Rok 2019 17598
Rok 2020 16487
Rok 2021 767
Rok 2022 9113
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 17513
Komisja rewizyjna 1006
Protokoły Komisji Rewizyjnej 682
Rok 2015 5634
Rok 2016 19849
Rok 2017 19189
Rok 2018 19375
Rok 2019 19090
Rok 2020 18242
Rok 2021 13811
Rok 2022 13021
Rok 2023 4772
Plany pracy Komisji rewizyjnej 13563
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 667
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 465
Rok 2018 10649
Rok 2019 15486
Rok 2020 17662
Rok 2021 14562
Rok 2022 1673
Rok 2023 4719
Rok 2024 101
Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 12913
Sesje Rady Miejskiej 41225
Protokoły z sesji 1738
Rok 2014 35343
Rok 2015 31830
Rok 2016 26445
Rok 2017 31517
Rok 2018 27201
Rok 2019 26505
Rok 2020 22642
Rok 2021 18698
Rok 2022 3665
Rok 2023 5175
Rok 2024 197
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 11102
Wyniki głosowań 15370
Interpelacje 2296
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 23178
Jednostki organizacyjne 4911
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 3091
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2998
Gminny Ośrodek Kultury 3282
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borowie Wielkim 74
Rejestr instytucji kultury 6057

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 90317
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 4028
Budżet Gminy 5176
Rok 2014 1258
Sprawozdania 6677
Opinie RIO 11006
Bilans 948
Rok 2015 1082
Sprawozdania 23949
Opinie RIO 11587
Bilans 929
Rok 2016 1060
Sprawozdania 14887
Opinie RIO 1810
Bilans 1025
Rok 2017 777
Sprawozdania 3143
Bilans 929
Rok 2018 7039
Sprawozdania 16603
Bilans 982
Rok 2019 1051
Sprawozdania 5644
Bilans 948
Rok 2020 1236
Sprawozdania 5073
Bilans 888
Rok 2021 1618
Sprawozdania 2037
Bilans 648
Rok 2022 2029
Sprawozdania 1759
Bilans 686
Rok 2023 1159
Sprawozdania 2168
Bilans 145
Podatki i opłaty lokalne 6054
Stawki podatków lokalnych 51535
Zwolnienia z podatków 3700
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 16152
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 61914
Przetargi 173295
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 47043
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 5331
Wykazy 212091
Zamowienie publiczne innych instytucji 4253
Ogłoszenia o pracy 99870
Aktualne 21521
W toku 33671
Wyniki 81380
Planowanie przestrzenne 1236
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 18747
Dane GML miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 9134
Akty prawne 944489
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 38986
Rok 2014 18388
Rok 2015 44395
Rok 2016 42452
Rok 2017 51761
Rok 2018 69403
Rok 2019 58153
Rok 2020 41013
Rok 2021 34825
Rok 2022 22004
Rok 2023 15917
Rok 2024 2954
Organizacje Pozarządowe 18071
Wykaz Organizacji Pozarządowych 7301
Otwarte konkursy ofert 11229
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 67200
Oferty konkursowe 16359
Wyniki otwartych konkursów ofert 19379
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 928
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 19309
Oferty 2016 rok 10414
Oferty 2017 rok 2964
Oferty 2018 rok 9684
Oferty 2019 rok 5798
Oferty 2020 rok 22196
Oferty 2021 rok 8249
Oferty 2022 rok 10904
Oferty na 2023 rok 3994
Oferty na 2024 rok 50
Konsultacje 29612
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 22886
Oświadczenia majątkowe 201076
Ochrona Środowiska 27159
Rejest Informacji o Środowisku 63780
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 12304
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 36447
Odbiór odpadów 415
Wykaz punktów zbierających sprzęt 1000
Podmioty odbierające odpady komunalne 1087
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1574
Miejsca zagospodarowania odpadów 893
Wykaz wniosków i decycji dotyczących wycinki drzew 4
Gminna Ewidencja Zabytków 11621
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 2604
Co i jak załatwić 22489
Wydziały 11625
Sprawy 11405
Wybory, referenda, konsultacje 25112
Wybory Parlamentarne 2023 380
Ogłoszenia, zareządzenia, postanowienia i komunikaty 7541
Referendum 2023 125
Ogłoszenia, zareządzenia, postanowienia i komunikaty 2224
Wybory Prezydenckie 2020 668
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 31707
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 1114
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 683
Informacje, zarządzenia, komunikaty 13601
Wybory samorządowe 2018 16947
Informacja, zarządzenia, komunikaty 24281
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 13821
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 18837
Konsultacje społeczne 462
Wybory ławników na kadencję 2024-2027 477
Wybory Samorządowe 2024 5687
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 455
Sprawy petentów 3641
Informacja Publiczna 6879
Odrębne wnioski i odpowiedzi 11194
Kontrole, Petycje, Audyty 3223
Petycje 1942
Audyty 16680
Petycje kierowane do UG (do 18-09-2020) 4711
Petycje kierowane do Rady Miejskiej do 08-02-2021 3962
Ochrona Danych Osobowych/RODO 5906
Cyberbezpieczeństwo 329
Łowiectwo 13130
Terminy polowań zbiorowych 22785
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 2391
Rejestr zbiorow danych osobowych 1880
Raport o stanie Gminy 1725
Za 2018 rok 10071
Za 2019 rok 9556
Za 2020 rok 13735
Za 2021 rok 5759
Za 2022 rok 604
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 1860
Koordynator do spraw dostępności 9035
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 10839
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 960
Ogłoszenia, zarządzenia 15373
Deklaracja dostępności 2002

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 699743
Redakcja biuletynu 3473
Mapa serwisu 3524
Statystyki 3895
Kanały RSS 2998
Kontakt 30822
« powrót do poprzedniej strony