ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 27248

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 5138
Wiadomości ogólne 8010
Podstawa prawna - statut 6299
Herb pieczęć 2749
Położenie 3202
Informacje statystyczne 2464
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 20340
Informacje teleadresowe 5483
Kierownictwo Urzędu 8143
Regulamin Organizacyjny Urzędu 6450
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 31780
Rada Miejska 17560
Aktualności 19647
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 2883
Rada II Kadencji 2556
Rada III Kadencji 2381
Rada IV Kadencji 2533
Rada V Kadencji 2576
Rada VI Kadencji 6022
Rada VII Kadencji 11261
Rada VIII Kadencji 3237
Komisje Rady 8013
Komisje Wspólne 1276
Protokoły z Komisji Wspólnych 766
Rok 2014 13895
Rok 2015 26950
Rok 2016 26573
Rok 2017 17388
Rok 2018 17552
Rok 2019 19402
Rok 2020 16015
Rok 2021 2598
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 1124
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 756
Rok 2015 13986
Rok 2016 13879
Rok 2017 9609
Rok 2018 11536
Rok 2019 7925
Rok 2020 10504
Rok 2022 2134
Rok 2023 1018
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 10227
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1190
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6826
Rok 2015 10656
Rok 2016 14737
Rok 2017 10360
Rok 2018 12880
Rok 2020 11854
Rok 2022 6981
Rok 2023 209
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 12965
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 1052
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 786
Rok 2015 19434
Rok 2016 18309
Rok 2017 16105
Rok 2018 3443
Rok 2019 10754
Rok 2020 13257
Rok 2021 1903
Rok 2022 6671
Rok 2023 2399
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 13754
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1047
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 7024
Rok 2015 13573
Rok 2016 15156
Rok 2017 18510
Rok 2018 12576
Rok 2019 13284
Rok 2020 12827
Rok 2021 531
Rok 2022 5783
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 14028
Komisja rewizyjna 933
Protokoły Komisji Rewizyjnej 615
Rok 2015 4718
Rok 2016 15195
Rok 2017 15170
Rok 2018 15525
Rok 2019 15115
Rok 2020 14348
Rok 2021 10631
Rok 2022 8403
Rok 2023 2522
Plany pracy Komisji rewizyjnej 11279
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 575
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 388
Rok 2018 7530
Rok 2019 12355
Rok 2020 13714
Rok 2021 10854
Rok 2022 1061
Rok 2023 2180
Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 9927
Sesje Rady Miejskiej 35466
Protokoły z sesji 1638
Rok 2014 30317
Rok 2015 26308
Rok 2016 21639
Rok 2017 25912
Rok 2018 21995
Rok 2019 21220
Rok 2020 17932
Rok 2021 14428
Rok 2022 2121
Rok 2023 1003
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 8443
Wyniki głosowań 12409
Interpelacje 1516
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 19412
Jednostki organizacyjne 4403
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2948
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2875
Gminny Ośrodek Kultury 3059
Rejestr instytucji kultury 4966

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 79234
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 2796
Budżet Gminy 4487
Rok 2014 1162
Sprawozdania 6056
Opinie RIO 8968
Bilans 716
Rok 2015 981
Sprawozdania 19977
Opinie RIO 9477
Bilans 717
Rok 2016 989
Sprawozdania 12534
Opinie RIO 1565
Bilans 755
Rok 2017 711
Sprawozdania 2758
Bilans 710
Rok 2018 5037
Sprawozdania 13053
Bilans 748
Rok 2019 957
Sprawozdania 4727
Bilans 730
Rok 2020 999
Sprawozdania 3929
Bilans 675
Rok 2021 1058
Sprawozdania 1306
Bilans 446
Rok 2022 1061
Sprawozdania 1149
Bilans 472
Rok 2023 641
Sprawozdania 356
Bilans 47
Podatki i opłaty lokalne 5246
Stawki podatków lokalnych 45470
Zwolnienia z podatków 3253
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 13515
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 53503
Przetargi 149515
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 37031
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 4096
Wykazy 182911
Ogłoszenia o pracy 94014
Aktualne 19207
W toku 30791
Wyniki 68410
Planowanie przestrzenne 703
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 12664
Dane GML miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 6869
Akty prawne 758680
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 31578
Rok 2014 14942
Rok 2015 38726
Rok 2016 37315
Rok 2017 45827
Rok 2018 57908
Rok 2019 47955
Rok 2020 32666
Rok 2021 27309
Rok 2022 14988
Rok 2023 5939
Organizacje Pozarządowe 14914
Wykaz Organizacji Pozarządowych 6878
Otwarte konkursy ofert 9217
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 59658
Oferty konkursowe 12449
Wyniki otwartych konkursów ofert 15416
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 504
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 15749
Oferty 2016 rok 7683
Oferty 2017 rok 2541
Oferty 2018 rok 7533
Oferty 2019 rok 4663
Oferty 2020 rok 18439
Oferty 2021 rok 5923
Oferty 2022 rok 7173
Oferty na 2023 rok 1706
Konsultacje 24674
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 18342
Oświadczenia majątkowe 174951
Ochrona Środowiska 22489
Rejest Informacji o Środowisku 46522
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 9826
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 27599
Odbiór odpadów 329
Wykaz punktów zbierających sprzęt 692
Podmioty odbierające odpady komunalne 754
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1082
Miejsca zagospodarowania odpadów 644
Wykaz wniosków i decycji dotyczących wycinki drzew 2
Gminna Ewidencja Zabytków 9996
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 2312
Co i jak załatwić 19173
Wydziały 9540
Sprawy 9488
Wybory, referenda, konsultacje 19555
Referendum 2023 24
Ogłoszenia, zareządzenia, postanowienia i komunikaty 76
Wybory Parlamentarne 2023 140
Ogłoszenia, zareządzenia, postanowienia i komunikaty 1935
Wybory Prezydenckie 2020 588
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 24764
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 908
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 602
Informacje, zarządzenia, komunikaty 10635
Wybory samorządowe 2018 14111
Informacja, zarządzenia, komunikaty 19666
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 10824
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 15019
Sprawy petentów 3135
Informacja Publiczna 5774
Odrębne wnioski i odpowiedzi 9031
Kontrole, Petycje, Audyty 2619
Petycje 1091
Audyty 14003
Petycje kierowane do UG (do 18-09-2020) 3789
Petycje kierowane do Rady Miejskiej do 08-02-2021 3160
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 4893
Łowiectwo 10561
Terminy polowań zbiorowych 17633
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 2092
Rejestr zbiorow danych osobowych 1710
Raport o stanie Gminy 1066
Za 2018 rok 8016
Za 2019 rok 7339
Za 2020 rok 11366
Za 2021 rok 3732
Za 2022 rok 254
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 1111
Koordynator do spraw dostępności 6078
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 8655
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 566
Ogłoszenia, zarządzenia 12353
Deklaracja dostępności 1398

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 562350
Redakcja biuletynu 2896
Mapa serwisu 3072
Statystyki 3284
Kanały RSS 2562
Kontakt 27257
« powrót do poprzedniej strony