ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Gminna Ewidencja Zabytków

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWEGO MIASTECZKA
 
Informuję, że w 2010r. została pozytywnie zaopiniowana gminna ewidencja zabytków, w której zostały ujęte budynki wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty nie wpisane do rejestru o walorach zabytkowych. Gminna ewidencja zabytków została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.nowemiasteczko.pl wraz z załącznikami. Gminna ewidencja zabytków sporządzona została na podstawie wojewódzkiej ewidencji zabytków przekazanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. W związku z powyższym, informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1, 2, 3 ustawy –Prawo budowlane, cyt. :
„1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji  Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.
3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”.
Informuję, że każdy ma prawo zwrócić się Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65-061 Zielona Góra o wpisanie obiektu do rejestru zabytków, bądź wykreślenie obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Ewentualne uwagi bądź zapytania można składać w godzinach pracy tutejszego Urzędu Miejskiego: poniedziałek od 7 00 do 17 00, od wtorku do czwartku od 7 00 do 15 00 oraz w piątek od 7 00 do 13 00, pokój nr 8, I piętro - sprawę prowadzi Małgorzata Tarczyńska, tel. 68-3888 154.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowe Miasteczko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tarczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Tarczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-20 08:31:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-20 08:31:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-20 10:59:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »