ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-21
Zakres przedmiotowy
Budowa drogi leśnej w ramach zadania "Budowa drogi p. poi. 39 - Krzakówek w leśnictwie Solniki"
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IGKiSŚ.6220.1.2020.ACH z dnia 25.02.2020r. zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej "Nowe Miasteczko I" o mocy do 1 MW w miejscowości Nowe Miasteczko, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, województwo lubuskie" w następującym zakresie: zwiększenia mocy jednostkowej paneli z 500 Wp W do 1 MWp pozostała część decyzji pozostaje bez zmian.
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-17
Zakres przedmiotowy
"Wykonanie urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 2z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Borów Wielki",
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-19
Zakres przedmiotowy
WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-12
Zakres przedmiotowy
Wykonanie urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 2z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Borów Wielki,
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-29
Zakres przedmiotowy
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn . " Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Żuków w gminie Nowe Miasteczko" na działce nr ewid. 211/13 obręb 0009 Żuków
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-19
Zakres przedmiotowy
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 20 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 503/82, obręb 0003 Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, woj. lubuskie"
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-12
Zakres przedmiotowy
DECYZJA Nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
Lp: 19
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-08-29
Zakres przedmiotowy
zbierania, magazynowania, składowania odpadów o kodach: 16 01 03 - zużyte opony, 16 01 19 - tworzywa sztuczne, 16 01 04- zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy, 1601 17- metale żelazne, 1601 99- inne nie wymienione odpady, 1601 22- inne nie wymienione elementy, w miejscu do tego nieprzeznaczonym na działce nr 212/2 obręb Popęszyce Gmina Nowe Miasteczko
Lp: 20
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-07-26
Zakres przedmiotowy
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na działce ewidencyjnej 212/2 obręb Popęszyce gmina Nowe Miasteczko.

Nawigacja między stronami listy informacji