ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-09-13
Zakres przedmiotowy
w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-08-24
Zakres przedmiotowy
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NOWE MIASTECZKO 1 na działkach nr 232/6, w obrębie Miłaków , gmina Nowe Miasteczko
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-07-28
Zakres przedmiotowy
Dopuszczenie Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro, ul. Sportowa 30B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów oraz wytwarzanie pelletu i brykietu z biomasy i odpadów innych niż niebezpieczne w istniejących budynkach magazynowych na dz. 330/19 w Nowym Miasteczku".
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-05
Zakres przedmiotowy
Zagospodarowanie po scaleniowe - Przebudowa dróg transportu rolnego" na potrzeby zadania "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym wsi Konin Szyba, Popęszyce"
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-31
Zakres przedmiotowy
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w ramach zadania "Budowa drogi p.poż. 39- Krzakówek w leśnictwie Solniki"
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-25
Zakres przedmiotowy
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Gołaszyn" na działce nr 6/5 obręb Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko, powiat Nowa Sól"
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-17
Zakres przedmiotowy
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów oraz wytwarzanie pelletu i brykietu z biomasy i odpadów innych niż niebezpieczne, w istniejących budynkach magazynowych na dz. 330/19 w Nowym Miasteczku
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-21
Zakres przedmiotowy
Budowa drogi leśnej w ramach zadania "Budowa drogi p. poi. 39 - Krzakówek w leśnictwie Solniki"
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IGKiSŚ.6220.1.2020.ACH z dnia 25.02.2020r. zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej "Nowe Miasteczko I" o mocy do 1 MW w miejscowości Nowe Miasteczko, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, województwo lubuskie" w następującym zakresie: zwiększenia mocy jednostkowej paneli z 500 Wp W do 1 MWp pozostała część decyzji pozostaje bez zmian.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-17
Zakres przedmiotowy
"Wykonanie urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 2z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Borów Wielki",

Nawigacja między stronami listy informacji