ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-01-23
Zakres przedmiotowy
zmiana decyzji Nr 1/2018 znak: lGKiSŚ.6233.1.2018.ACH z dnia 11.04.2018L w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko następująco: w związku ze zmianą lokalizacji bazy tj. miejsca parkowania/postoju pojazdów należących do przedsiębiorcy, zmienić adres z lokalizacji: ul. Grunwaldzka 27, 67-100 Nowa Sól na lokalizację: ul. Grobla 18, 67-100 Nowa Sól Pozostałe zapisy Decyzji pozostają bez zmian.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-19
Zakres przedmiotowy
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-10-19
Zakres przedmiotowy
- nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. - ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wpełnym wymiarze zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-10-09
Zakres przedmiotowy
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku Nowe Miasteczko· Niegosławice"
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-09-13
Zakres przedmiotowy
w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-08-24
Zakres przedmiotowy
BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NOWE MIASTECZKO 1 na działkach nr 232/6, w obrębie Miłaków , gmina Nowe Miasteczko
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-07-28
Zakres przedmiotowy
Dopuszczenie Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro, ul. Sportowa 30B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów oraz wytwarzanie pelletu i brykietu z biomasy i odpadów innych niż niebezpieczne w istniejących budynkach magazynowych na dz. 330/19 w Nowym Miasteczku".
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-05
Zakres przedmiotowy
Zagospodarowanie po scaleniowe - Przebudowa dróg transportu rolnego" na potrzeby zadania "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym wsi Konin Szyba, Popęszyce"
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-31
Zakres przedmiotowy
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w ramach zadania "Budowa drogi p.poż. 39- Krzakówek w leśnictwie Solniki"
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-25
Zakres przedmiotowy
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Gołaszyn" na działce nr 6/5 obręb Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko, powiat Nowa Sól"

Nawigacja między stronami listy informacji