Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 27316

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 5300
Wiadomości ogólne 8425
Podstawa prawna - statut 6512
Herb pieczęć 2833
Położenie 3328
Informacje statystyczne 2553
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 20548
Informacje teleadresowe 5616
Kierownictwo Urzędu 8338
Regulamin Organizacyjny Urzędu 6690
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 32498
Rada Miejska 18351
Aktualności 20657
Skład Rady 69
Rada I Kadencji 2977
Rada II Kadencji 2642
Rada III Kadencji 2468
Rada IV Kadencji 2609
Rada V Kadencji 2656
Rada VI Kadencji 6174
Rada VII Kadencji 12494
Rada VIII Kadencji 3438
Komisje Rady 8361
Komisje Wspólne 1307
Protokoły z Komisji Wspólnych 787
Rok 2014 14861
Rok 2015 28875
Rok 2016 28474
Rok 2017 18666
Rok 2018 18878
Rok 2019 20899
Rok 2020 17188
Rok 2021 2960
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 1151
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 778
Rok 2015 15213
Rok 2016 15134
Rok 2017 10359
Rok 2018 12399
Rok 2019 8513
Rok 2020 11181
Rok 2022 3023
Rok 2023 1606
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 11119
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1226
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6956
Rok 2015 10882
Rok 2016 15682
Rok 2017 11152
Rok 2018 13641
Rok 2020 12693
Rok 2022 8161
Rok 2023 271
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 13752
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 1088
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 812
Rok 2015 20841
Rok 2016 19516
Rok 2017 17274
Rok 2018 3668
Rok 2019 11879
Rok 2020 14229
Rok 2021 2153
Rok 2022 7685
Rok 2023 3302
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 14744
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1076
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 7132
Rok 2015 14667
Rok 2016 16460
Rok 2017 19852
Rok 2018 13416
Rok 2019 14406
Rok 2020 13868
Rok 2021 595
Rok 2022 6822
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 15033
Komisja rewizyjna 961
Protokoły Komisji Rewizyjnej 646
Rok 2015 4998
Rok 2016 16653
Rok 2017 16145
Rok 2018 16644
Rok 2019 16522
Rok 2020 15530
Rok 2021 11640
Rok 2022 10177
Rok 2023 3316
Plany pracy Komisji rewizyjnej 11952
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 607
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 413
Rok 2018 8417
Rok 2019 13390
Rok 2020 14868
Rok 2021 12021
Rok 2022 1244
Rok 2023 3037
Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 10799
Sesje Rady Miejskiej 37093
Protokoły z sesji 1666
Rok 2014 31777
Rok 2015 28200
Rok 2016 23215
Rok 2017 27537
Rok 2018 23441
Rok 2019 22671
Rok 2020 19048
Rok 2021 15537
Rok 2022 2579
Rok 2023 2525
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 9090
Wyniki głosowań 13304
Interpelacje 1655
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 20331
Jednostki organizacyjne 4500
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 3000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 2926
Gminny Ośrodek Kultury 3127
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borowie Wielkim 33
Rejestr instytucji kultury 5262

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 82725
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 3100
Budżet Gminy 4635
Rok 2014 1187
Sprawozdania 6203
Opinie RIO 9115
Bilans 787
Rok 2015 1004
Sprawozdania 20984
Opinie RIO 10092
Bilans 787
Rok 2016 1015
Sprawozdania 13170
Opinie RIO 1637
Bilans 830
Rok 2017 734
Sprawozdania 2887
Bilans 783
Rok 2018 5702
Sprawozdania 13992
Bilans 825
Rok 2019 993
Sprawozdania 5004
Bilans 807
Rok 2020 1067
Sprawozdania 4273
Bilans 748
Rok 2021 1238
Sprawozdania 1512
Bilans 507
Rok 2022 1323
Sprawozdania 1329
Bilans 533
Rok 2023 818
Sprawozdania 519
Bilans 71
Podatki i opłaty lokalne 5415
Stawki podatków lokalnych 47039
Zwolnienia z podatków 3390
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 14275
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 55699
Przetargi 156279
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 39866
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 4407
Wykazy 190498
Zamowienie publiczne innych instytucji 227
Ogłoszenia o pracy 95421
Aktualne 19790
W toku 31468
Wyniki 71976
Planowanie przestrzenne 823
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 14062
Dane GML miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 7566
Akty prawne 808358
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 34170
Rok 2014 16124
Rok 2015 40569
Rok 2016 38934
Rok 2017 47514
Rok 2018 61066
Rok 2019 50892
Rok 2020 34848
Rok 2021 29610
Rok 2022 16971
Rok 2023 8252
Organizacje Pozarządowe 15774
Wykaz Organizacji Pozarządowych 7015
Otwarte konkursy ofert 9735
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 61920
Oferty konkursowe 13396
Wyniki otwartych konkursów ofert 16351
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 601
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 16828
Oferty 2016 rok 8578
Oferty 2017 rok 2687
Oferty 2018 rok 8120
Oferty 2019 rok 4974
Oferty 2020 rok 19568
Oferty 2021 rok 6526
Oferty 2022 rok 8088
Oferty na 2023 rok 2393
Konsultacje 26015
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 19834
Oświadczenia majątkowe 181208
Ochrona Środowiska 23803
Rejest Informacji o Środowisku 50046
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 10511
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 30015
Odbiór odpadów 361
Wykaz punktów zbierających sprzęt 788
Podmioty odbierające odpady komunalne 849
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1207
Miejsca zagospodarowania odpadów 724
Wykaz wniosków i decycji dotyczących wycinki drzew 3
Gminna Ewidencja Zabytków 10508
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 2409
Co i jak załatwić 20056
Wydziały 10110
Sprawy 10068
Wybory, referenda, konsultacje 21041
Wybory Parlamentarne 2023 251
Ogłoszenia, zareządzenia, postanowienia i komunikaty 3765
Referendum 2023 58
Ogłoszenia, zareządzenia, postanowienia i komunikaty 771
Wybory Prezydenckie 2020 617
Ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty 26373
Mateeriały szkoleniowe dla członków OKW 974
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 629
Informacje, zarządzenia, komunikaty 11509
Wybory samorządowe 2018 15025
Informacja, zarządzenia, komunikaty 20925
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 11742
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 16067
Konsultacje społeczne 151
Wybory ławników na kadencję 2024-2027 40
Sprawy petentów 3245
Informacja Publiczna 6121
Odrębne wnioski i odpowiedzi 9668
Kontrole, Petycje, Audyty 2746
Petycje 1384
Audyty 14687
Petycje kierowane do UG (do 18-09-2020) 4036
Petycje kierowane do Rady Miejskiej do 08-02-2021 3391
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 5096
Łowiectwo 11336
Terminy polowań zbiorowych 19141
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 2196
Rejestr zbiorow danych osobowych 1773
Raport o stanie Gminy 1191
Za 2018 rok 8661
Za 2019 rok 8030
Za 2020 rok 12072
Za 2021 rok 4329
Za 2022 rok 350
Informacje dotyczące uczestnictwa w postepowaniach w sposób zdalny 1241
Koordynator do spraw dostępności 7006
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 9323
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 610
Ogłoszenia, zarządzenia 13162
Deklaracja dostępności 1525

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 597966
Redakcja biuletynu 2986
Mapa serwisu 3135
Statystyki 3376
Kanały RSS 2628
Kontakt 28209