Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Modernizacja kąpieliska miejskiego w obrębie akwenu wodnego „Stawy” w Nowym Miasteczku

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Nowe Miasteczko

Finansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Nr UZP: 2023/BZP00134306/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-03-30 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-03-30 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2023-03-14 przez

Treść:

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem: