Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności z Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku

Szczegóły informacji

AKTUALNOŚCI Urzędu Miejskiego

Informacja ogłoszona dnia 2014-07-31 23:04:46 przez Wiesław Kopeć

Wybory uzupełniające ławników sądowych

Burmistrz Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku informuje, że Rada Miejska Nowe Miasteczko przystępuje do wyborów uzupełniających do Sądu Rejonowego w Nowej Soli:
- 3 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy - na trwającą kadencję od 2016 r. do 2019 r.
 

Informacja o wynikach naboru

W wyniku naboru na podmioty spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020" partnerem na rzecz realizacji projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja, Działania 802 Wyrównanie dyspozycji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz  stosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 80201 Wyrównanie dyspozycji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie  oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT została firma F5 Konsulting Sp.zo.o.

Wybory Ławników Sądowych

Burmistrz Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku informuje, że Rada Miejska Nowe Miasteczko przystępuje do wyboru do Sądu Rejonowego w Nowej Soli:
- 3 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy - na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
 

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

 
Z okazji 25 lecia  Samorządu Terytorialnego wszystkim pracownikom Samorządowym, Radnym oraz Sołtysom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności i satysfakcji z realizacji zadań samorządowych.
Życzę dalszych sukcesów zawodowych i osobistych, dużo zdrowia, wytrwałości oraz odwagi w zacieraniu podziałów i budowaniu stabilnego rozwoju Gminy Nowe Miasteczko.
Życzę, aby Państwa wysiłki były zauważone i docenione przez mieszkańców naszej Gminy oraz, aby dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy były zauważalne efekty poprawy życia naszych mieszkańców, aby nadchodzące lata były latami lokalnego rozwoju  i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 
                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                       w Nowym Miasteczku
 
                                                          Józef   Werner
 
 
 
Nowe Miasteczko, dnia 27.05.2015 r.

Porady prawne dla osób uzależnionych

INFORMACJA
Radca Prawny Pani Emilia Kacprzak-Kopciowska
w ramach Gminnego Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminyi Miasta Nowe Miasteczko na rok 2015
udzielać będzie porad prawnych
osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz rodzinom z problemami przemocy w rodzinie.
Wizyta u radcy prawnego jest bezpłatna,
należy wcześniej umówić się telefonicznie lub drogą elektroniczną na poradę z radcą prawnym:
tel. 604 230 798 
e-mail:
 
Miejsce porad:  Dom Kultury w Nowym Miasteczku
ul. Kościuszki 2 (biuro na parterze)

Wigilijna przerwa w pracy Urzędu Miejskiego

W dniu jutrzejszym 24.12.2014 r. (Środa) Urząd Gminy i Miasta będzie NIECZYNNY
 Za utrudnienia przepraszamy
 

Bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych

W dniu 18 lutego 2015 roku (środa) w godz. 9: 30 – 11: 00 w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku pok. 1 , obędą się bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych dla społeczności lokalnej.
 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA 2015 R.

KOMUNIKAT ARR

Warszawa, 2014-09-10
KOMUNIKAT!
Na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie kwoty, o której mowa wart. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932/2014 r., Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych wart. 1 ust. 2 ww. rozporządzenia. W związku z powyższym, powiadomienia złożone po dniu 3 września 2014 r. nie będą brane pod uwagę przez Komisję Europejską, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku, zielonych zbiorów lub niezbierania plonów w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.
Trwają kontrole u Producentów poszkodowanych embargo Agencja Rynku Rolnego informuje, iż od poniedziałku w całym kraju trwają kontrole zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach plantacji czy upraw . Kontrole są jednym z etapów  wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia dla dotkniętych embargo rosyjskim. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane powiadomienia będą zakwalifikowane do złożenia wniosku o rekompensatę, która zostanie wypłacona zgodnie ze stawkami  ogłoszonymi przez KE. Jednocześnie przypominamy, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września. Kontrolą objęte jest 100% powiadomień złożonych od 18 sierpnia do 3 września.
Agencja Rynku Rolnego
 

Nowy BIP

Od dzisiaj startuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Nowe Miasteczko. Życzymy bezproblemowego używania. 
Jeżeli masz uwagi co do funcjonowania strony prosimy o kontakt pod adresem
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowe Miasteczko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wiesław Kopeć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Kopeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-31 23:04:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-31 23:04:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-18 14:36:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13690 raz(y)