Nieobsłużony wyjątek

Doctrine_Table_Exception

Nazwa klasy wyjątku Doctrine_Table_Exception
Komunikat błędu You must specify the value to findBy
Kod błędu 0
Plik /var/www/bip_template/system/lib/Doctrine/Table.php
Linia 2127
Ślad
#0 /var/www/bip_template/system/modul/ecms/dane/ECmsDane.php(3468): Doctrine_Table->__call()
#1 /var/www/bip_template/system/modul/ecms/dane/ECmsDaneModulRss.php(455): ECmsDane->parametr()
#2 /var/www/bip_template/system/modul/ecms/dane/ECmsDaneModulRss.php(272): ECmsDaneModulRss->pobierzTabliceInformacjiI()
#3 /var/www/bip_template/system/rss.php(135): ECmsDaneModulRss->pobierzTabliceInformacji()
#4 {main}