Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Szczegóły informacji

03-01-2020

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 2 o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 100/26 obręb 1, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, województwo lubelskie

Data złożenia: 2020-01-10

Dane wnioskodawcy: Sun Energy Sp z o.o.

Wyszczególnienie załączników do wniosku: 1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - oryginał + 3 kopie;
2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem) - 4 sztuki;
3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.2 5. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Nazwa organu/adresat wniosku: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Nowym Miasteczku

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 04-01-2020

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 2-2-2023, 2-12-2022, 02-02-2020, 03-02-2020, 01-02-2020, 02-02-2020, 04-01-2020, 02-01-2020, 01-01-2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowe Miasteczko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Chomicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-10 10:11:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
--
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-10 10:12:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-10 10:12:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1104 raz(y)