ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 01-01-2019Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 01-01-2019

Szczegóły informacji

01-01-2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: budowia farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 1 o mocy do 1 MW

Data złożenia: 2020-01-08

Dane wnioskodawcy: Sun Energy Sp z o.o.

Wyszczególnienie załączników do wniosku: 1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - oryginał + 3 kopie;
2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem) - 4 sztuki;
3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.2 5. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł .

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 2-2-2023, 02-02-2020, 01-02-2020, 02-01-2020

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 2-2-2023, 2-12-2022, 02-02-2020, 03-02-2020, 01-02-2020, 02-02-2020, 03-01-2020, 04-01-2020, 02-01-2020

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony