Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sesje Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o Sesji - dnia 25-11-2015 r.

Informacja ogłoszona dnia 2015-11-18 13:56:31 przez Wiesław Kopeć

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowe Miasteczko, dnia 18-11-2015 r.
 
 
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
 
 
Zawiadamiam Mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Miasteczko, że dnia 25 listopada  2015 r. o godzinie 14:00  w Sali Konferencyjnej  Stadionu Miejskiego w Nowym Miasteczku odbędzie się XIII Sesja  Rady Miejskiej kadencji 2014-2018.
 
 
 
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku.
 2. Wniesienie ewentualnych zmian do porządku obrad oraz ich przyjęcie.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 4. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego.
 7. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
 8. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Nowe Miasteczko na 2015 r.
 9. Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2016 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Nowe Miasteczko
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do porozumienia z Powiatem Nowosolskim  w sprawie przebudowy drogi gminnej w Żukowie
 13. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowe Miasteczko.
 14. Uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku.
 17. Sprawy bieżące.
Zakończenie  XIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
 
 
                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                   w Nowym Miasteczku
/-/
                                                         Józef Werner

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowe Miasteczko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wiesław Kopeć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Kopeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-18 13:55:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-18 13:56:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-18 13:56:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
775 raz(y)