Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szczegóły informacji

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków - karta informacyjna i druk zgłoszenia

Informacja ogłoszona dnia 2014-11-07 09:06:57 przez Wiesław Kopeć

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
I. PODSTAWA PRAWNA:
- art. 152-153 art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627  ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 poz. 880).
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635
    z późn. zm.) - część I pkt 13 załącznika do ustawy.
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Druk zgłoszenia  instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
Załączniki:
  • mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków 
  • stosowne atesty i certyfikaty
  • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, a w przypadku odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieku wodnego pozwolenie wodnoprawne na wylot
 
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Miejski, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko
 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od daty prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów.

V.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Spraw  Środowiskowych 
pok. nr 8, tel. 68  3888154 wew. 46
e-mail:
 
VI.TRYB ODWOŁAWCZY:
nie przysługuje
 
VII. UWAGI:
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.
 
VIII.OPŁATY:
Oplata skarbowa za zgłoszenie 120,00 zł za przyjęcie zgłoszenia płatna na rachunek bankowy BS w Przemkowie o/Nowe Miasteczko Nr 25 8653 0004 0000 0088 3632 0002  /potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do zgłoszenia/
 
Zwolnione z opłaty sa przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku
z zabudową mieszkaniową.
 
 
 
Do pobrania: druk zgłoszenia
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowe Miasteczko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Krzemień
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Krzemień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-07 08:58:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-07 09:06:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-07 09:10:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2139 raz(y)