Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-12-05
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.63.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-12-05
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.65.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-12-05
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko do dzierżawy, najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr 0050.64.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.62.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-12-01
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy na 2024 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.61.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy na 2024 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
0050.61.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.60.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2023 r
Nr aktu prawnego
LVIII/349/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie badań konserwatorskich oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Miasteczko, który nie stanowi własności gminy
Nr aktu prawnego
LVIII/348/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie badań konserwatorskich oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Miasteczko, który nie stanowi własności gminy
Nr aktu prawnego
LVIII/347/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji