ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr instytucji kultury

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr instytucji kultury

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-04-04 14:18:35 przez wieslaw kopec

Akapit nr - brak tytułu

Nr wpisu do rejestru Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów Pełna nazwa instytucji kultury Skrócona nazwa instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora instytucji kultury Podmiot z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury Akt o utworzeniu instytucji kultury Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
1/2015 01.04.2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku GOK Nowe Miasteczko ul. Kościuszki 2 Gmina Nowe Miasteczko   Uchwała Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w celu przekształcenia w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku    Uchwała Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w celu przekształcenia w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
 
 
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury
Przedmiot działalności instytucji kultury
Siedziba i  adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury
Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
01.04.2015. 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
Edukacja i wychowanie przez sztukę
Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą, sztuką i sportem.
Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalno – sportowych
Gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
Nowe Miasteczko ul. Kościuszki2
67-124 Nowe Miasteczko
Organizator: Gmina Nowe Miasteczko
 
Akt o utworzeniu:
 
Uchwała Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko  z dnia 5 listopada 2014r.  w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w celu przekształcenia w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
 
PKD 9004Z nadany dnia 09.04.2015
Wpisu dokonano z aktualną datą z uwagi na brak takiej konieczności przy zapisach w rejestrze Urzędu Gminy.
Joanna Świtoń
 
 
Dział II – organizacja instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
7
8
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru statutu
Imiona i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucja kultury
Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień
Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
08.04.2015 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko z dnia 5 listopada 2014 roku.
Dyrektor: Grzegorz Zwarycz
Brak
 
 
 
 
 
Dział III – Mienie instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury
Imię i nazwisko likwidatora
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
« powrót do poprzedniej strony