ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr instytucji kultury

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr instytucji kultury

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-04-04 14:18:35 przez wieslaw kopec

Akapit nr - brak tytułu

GMINA NOWE MIASTECZKO –  KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
Numer wpisu do rejestru: I
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:
Nr kolej-ny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych  zmian
Pełna i skrócona  nazwa instytucji kultury
Przedmiot działalności  instytucji kultury
Siedziba
 i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu  instytucji kultury
Nazwa podmiotu, z którym  organizator wspólnie  prowadzi  instytucję kultury
Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
01.04.2015.
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
 
Edukacja i wychowanie przez sztukę
Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą, sztuką i sportem.
Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalno – sportowych
Gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
Nowe Miasteczko ul. Kościuszki2
67-124 Nowe Miasteczko
Organizator: Gmina Nowe Miasteczko
 
Akt o utworzeniu:
 
Uchwała Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko  z dnia 5 listopada 2014r.  w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w celu przekształcenia w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
 
PKD 9004Z nadany dnia 09.04.2015
 
Joanna Świtoń
 
Gmina Nowe Miasteczko – I KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
Dział II – Organizacja   instytucji kultury:
 
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru statutu
Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury
Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania  czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres  ich upoważnień
Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji  kultury i ich  cyfrowe  identyfikatory nadane w systemie  informacji statycznej
Uwagi
Imię i nazwisko  pełnomocnika organizatora  dokonującego wpisu
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
08.04.2015
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko z dnia 5 listopada 2014 roku.
Dyrektor: Grzegorz Zwarycz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Nowe Miasteczko  – I KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
Numer wpisu do rejestru: I
Dział III –  Mienie instytucji kultury:
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu  do rejestru  rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji  kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Nowe Miasteczko – I KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
Numer wpisu do rejestru: I
Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja   instytucji kultury:
 
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury
Imię i nazwisko likwidatora
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony